สพม.ชม. จัดประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สพม.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมภรณ์ระวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธาน ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการ สำนักงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ให้มีมาตราฐานและการดำเนินตามมาตราฐานต่างๆ ที่ สทศ กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 106 คน ในโอกาสนี้ กลุ่มวัดและประเมินผลฯ ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว ศน.วรเศรษฐ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น