วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแล้ว!!! สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หลักสูตร 2 ปี) สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น จัดการเรียนการสอนแบบ Mini English Program (MEP) รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มีนาคม 2564 ได้ทาง http://quota64.cmtc.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2564 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น