วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาโควตารอบทั่วไป

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว ให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดสรรเป็นนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา (รอบทั่วไป) เพื่อดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบและปริ้นเอกสารใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อรักษาสิทธิ์โควตาได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564 สิ่งสำคัญที่สุดคือ กรณีที่ยังไม่จบการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน จะต้องนำใบแสดงผลการเรียนที่มีเกรด และคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ไม่น้อยกว่า 2.00) ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตอนรับสมัครโควตา มาแสดงในวันมอบตัว

ดังนั้นขอให้แจ้งย้ำให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อดำเนินการขอเอกสารดังกล่าว จากสถานศึกษาของตนเอง มาแสดงในวันมอบตัวด้วย เอกสารใบแสดงผลการเรียน บางสถานศึกษาใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้นขอให้แจ้งนักเรียน นักศึกษาไปดำเนินการขอเอกสารไว้แต่เนิ่นๆ ส่วนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ตอนนี้ยังไม่สามารถชำระลงทะเบียนผ่านแอปพิเคชั่นบนมือถือ หรือทางอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากต้องรอการเชื่อมต่อระบบจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ก่อน

ดังนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษานำใบแจ้งการชำระเงิน ที่ปริ้นออกมาจากระบบหลังรายงานตัว และกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ regis-std.cmtc.ac.th ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามวันเวลาที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ภายใน 14 มีนาคม 2564)

กรณีนักเรียนนักศึกษา มีปัญหาเรื่องการชำระเงิน อาทิ สถานะทางการเงินยังไม่พร้อมให้มาติดต่อดำเนินการ ยื่นเรื่อง ขอแบ่งชำระในบางรายการที่สำคัญก่อนได้ ณ ห้องการเงิน ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564 รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้ตามลิงค์http://www.cmtc.ac.th/HOME/index.phpoption=com_content&view=article&id=1793 :-2564&catid=45:news-generator&Itemid=198

ร่วมแสดงความคิดเห็น