ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่ 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 -ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 39 ตำบล 86 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 392 หลัง วัด 1 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี รวม 26 อำเภอ 39 ตำบล 86 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 392 หลัง วัด 1 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น