นิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020

คุณสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’ 63” The Art of Vocational Exhibition 2020 โดยมี คุณนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการ บำนาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คุณคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

“อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020 เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แก่ชุมชนภายนอก แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากครูผู้สอน แสดงออกในด้านการผลิตและแนวความคิดสร้างสรรค์ รวมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม มากกว่า 400 ผลงาน

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อประเภทวิชาศิลปกรรม การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เชียงใหม่ New Normal” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และการสอนอาชีพวันละ 1 วิชา คือ การวาดภาพสีน้ำ การแกะประติมากรรมสัตว์จากผักและผลไม้ และการจัดสวนถาดแบบแห้งอีกด้วย

นิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020 จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ ลานโดมอเนกประสงค์หลังอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น