กุศลอันแรงกล้ามอบที่ดินหนองน้ำ ให้เทศบาลทำประโยชน์พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 มี.ค. ที่สำนักงานเทศบาลเมืองต้นปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้รับมอบที่ดินและหนองน้ำขนาดกว้าง จำนวน 11.5 ไร่ จากนายปรีชา โควตระกูล (พิกัด)ของที่ดิน บ.ธารทิพย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง ซึ่งเป็นเขตที่รับผิดชอบของเทศเมืองต้นเปา วัตถุประสงค์ในการมอบที่ดินหนองน้ำในครั้งนี้ เพื่อให้ทางเทศบาลเมืองต้นเปา จัดสร้างทำประโยชน์แก่ชุมชนเมืองต้นเปา โดยมีตัวแทนภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทางเทศบาลจะได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น