วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงาน สถานประกอบการด้านงานเชื่อม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชรันต์ยุทธ บุญยง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา น.ส.ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วม “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านงานเชื่อม“ ตามแผนพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ในระดับ ปวส. จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำปาง 10 จังหวัดลำปาง
2. บริษัท ทรัค แอนด์ เทรเลอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น