รองหมูเปิดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 (B License)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มกช.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล ระดับ 2 B-License ณ ห้องพิมนารา โรงแรมเพนนินซูล่า จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ กล่าวรายงาน ซึ่งจะทำการอบรมระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2564 ณ สนามภายใน มกช.เชียงใหม่

สามหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต เชียงใหม่ ร่วมจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 (B License) ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2564 ณ มกช.เชียงใหม่

อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ผู้ประสานงาน แจ้งว่า สำหรับ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  มีอายุ ระหว่าง 20 – 45 ปี และมีทักษะทางด้านกีฬาบาสเกตบอล – มีความรู้ ในเรื่องกติกาบาสเกตบอล โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม64 ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

ในการอบรมครั้งนี้ มีนายพิเชษฐ์ ศันสนะพิทยากร เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ พ.อ.ศิลปชัย บำรุงกิจ ประธานพัฒนาเทคนิค สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และวิทยากรจากสมาคมฯเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น