กกท. “ขับเคลื่อนสลากกีฬา” ยืนยันไร้การพนันแน่นอน

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนากลุ่มโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว ดำเนินการโดยทีมนักวิจัยและนักวิชาการจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษมบัณฑิต ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (ต้นแบบ) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) เป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการพนัน แต่โครงการนี้ กกท. ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระงบประมาณแผ่นดิน ด้วยการลดรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจนนำรายได้มาสนับสนุนวงการกีฬา ด้วยการไม่แสวงหากำไร

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. การทดลองระบบและระดมความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 2. การบูรณาการทำงานของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการสัมมนานั้น ขอให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้นำข้อสรุปไปดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น