มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15

วันที่ 6 มีนาคม 2564 มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจำทุกปี และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาตามเจตนารมณ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จาก มทร.ล้านนา ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น