(มีคลิป) ชมรมสื่อมวลชนแพร่ ทำกิจกรรมวันนักข่าว ทำบุญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมสมาชิกอาวุโส ค่ำสังสรรค์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันนักข่าวทางชมรมสื่อมวลชนแพร่ โดยการนำของ นางมณี ม่วงทอง นางจิราภรณ์ ศิริทิชากร สองรองประธานชมรมสื่อมวลชนแพร่ นำสมาชิกชมรมฯทำกิจกรรมวันนักข่าว เริ่มเวลา 09.30 น.ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง ในอุโบสถต่อหน้าพระพุทธชัยมคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงลับ และรับพรจากพระคุณเจ้า จากนั้นมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ตำบลเหมืองหม้อ (ปอนด์ติดต่อผู้พิการ-ป่วยติดเตียง)

ต่อจากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจกับ นางเย็นจิตร เบ็ญจมาลย์ ป้านายคนงาม ที่บ้านแม่หล่าย นายสุเจตน์ ลายดี หรือลุงสุเจตน์ ที่บ้านป่าแดง อ.เมืองแพร่ และนายศิริศักดิ์ ศิริทิชากร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แพร่ข่าว มอบเงินให้รายละ 2 พันบาท และได้ขอพรจากนักข่าวอาวุโสทั้ง 3 ท่าน

เวลา 11.30 น. ประชุมและรับประทานอาหาร ณ ร้านแหนมเนืองใบบุญ และในวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 1. เรื่อง แถลงการณ์การเงิน เงินที่เหลือจากการจัดงานให้นำไปช่วยเหลือภู้ภัยใน จ.แพร่ วาระที่ 2. เรื่องสมาชิกภาพของสมาชิก ที่ประชุมมติว่า สมาชิกชมรมสื่อมวลชนแพร่ ท่านใดที่ยังต้องการเป็นสมาชิกให้ยืนยันแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

วาระที่ 3. เรื่องสรรหาประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนางจิราภรณ์ ศิริทิชากร เป็นประธาน เลือก นางมณี ม่วงทอง นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ น.ส.นพมาศ อินจันทร์ เป็นรอง นส.จิตรา ลิ้มชวลิต เป็นเลขาฯ นางเครือวัลย์ เป็นเหรัญญิกชมรมฯพร้อมกับ คณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง 4. เรื่องการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างระเบียบชมรมฯ

เวลา 18.00 น.พบปะสังสรรค์ ณ ร้าน 31 เป็นการสังสรรค์กันเล็กๆ แสดงความยินดีกับประธานและคณะกรรมการ โดยมีผู้มีเกียรติหลายท่านแวะมาให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ นางจิราภรณ์ ศิริทิชากร ประธานชมรมสื่อมวลชนแพร่ กล่าวว่า ขอเป็นสื่อน้ำดีในการนำเสนอข่าวช่วยเหลือประชาชน ส่วนราชการ เพื่อพัฒนา จ.แพร่ เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ มีมุมมองอย่างรอบด้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น