สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เรา ช่วย ช้าง ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงาน “เรา ช่วย ช้าง ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

โครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ยังเดินหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสม อย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก. ต่อวัน ต่อตัว) สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคอให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ โดยไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ

โดยในงานจะมีกิจกรรมเพื่อระดมเงินช่วยเหลือช้าง อาทิเช่น ประมูลของรัก ดารา ศิลปิน และแขกกิตติมศักดิ์, จำหน่ายตะกร้า “รักน้า……ช้าง” สมทบค่าอาหารสำหรับช้าง, จำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสมาคมฯ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ, ดนตรีเปิดหมวก จากศิลปินล้านนา, การแสดงจาก สถาบันการแสดงเชียงใหม่ “น้องรัก…..ช่วยช้าง” อีกด้วย

โครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในโครงการทั้งหมด 441 เชือก จาก 30 ปาง ที่สมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 องค์กรเพื่อการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้างเช่นกัน องค์กรสำคัญได้แก่ 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. สมาคมสหพันธ์ช้างไทย3. มูลนิธิเพื่อนช้าง 4. กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ

ทางสมาคมฯ ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยช้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันช้างไทย ณ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น