กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 5 แก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนและกฎหมายจราจร รวมทั้งฝึกฝนทักษะการขับรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น