โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การนี้ได้รับเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาฯ นำพระสงฆ์จำนวน 69 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เป็นเวลา 90 นาที โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี และมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ และเข้ารับมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารหอกลอง – หอระฆัง – เวทีและฉากเวทีร่มฟ้าวัฒโนทัย จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากพระเดชพระคุณเจ้า พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาฯ กรรมการเถระสมาคม ในนามของพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ณ อุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น