วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดการโครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ในสถานประกอบการ

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และรราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ในสถานประกอบการ “ แก่นักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 79 คน ระหว่างวันที่ 6-7, 13-14, 20-21 มีนาคม 2564 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น