นศ.สาขาถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ “ออบขาน” สร้างสรรค์ด้วยแสงค้นภาพถ่ายที่สวยงาม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี อาจารย์ประจำวิชา 114214 NIGHT & LOW LIGHT PHOTOGRAPHY การถ่ายภาพกลางคืนและแสงน้อย สาขาถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำศึกษาลงพื้นที่ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์โดย” ใช้เทคนิค Paint Lighting นำศึกษาลงพื้นที่ “อุทยานแห่งชาติออบขาน” โดยมี เจ้าหน้าที่อช.ออบขาน ต้อนรับแนะนำอุทยาน พร้อมลงพื้นที่ดูแลตลอดทริป

อุทยานแห่งชาติออบขาน ตั้งอยู่ใน อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดงในจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงและป่าแม่ขาน-แม่วาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงชัยที่เชื่อมต่อมาจากดอยอินทนนท์ เนื่องด้วยภูเขาที่สูง-ต่ำสลับซับซ้อนทำให้สภาพป่ามีหลายประเภท ป่าเต็งรัง,ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบแล้ง,ป่าดิบเขา, ป่าสนเขา ระบบนิเวศน์ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่าที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยว ออบขาน ออบไฮ ,ผาตูบ,ถ้ำตั๊กแตน ,ถ้ำห้วยหก,น้ำตกแม่สะป๊อก และน้ำตกขุนวิน ที่ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนคลายร้อน เล่นน้ำ แคมป์ปิ้ง

สถานที่ฝึกถ่ายภาพในครั้งนี้คือ “ออบขาน” โตรกหินผาหินที่เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลจนหินแยกออกจากกัน กลายเป็นโกรกธารออบขานทีรูปทรงรูปร่างแปลกตา มีลึก 25 เมตร และยาวถึง 300 เมตร ที่นักศึกษาได้ฝึกทักษะถ่ายภาพแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคปฎิบัติความคิดสร้างสรรค์แสงอันมหัศจรรย์ให้ได้ผลงานภาพที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติออบขาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น