กองบิน 41 เฝ้าส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา เสนาธิการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณกัตติกมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 เฝ้าส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น