สำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564

สำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนสะสมของปี 2563 ที่ผ่านมา น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 7% ทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งปี 2564 นี้ ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ส่งน้ำตามแผนการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 ไปแล้ว 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำสะสมคงเหลืออยู่ที่ 121 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับแผนการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 นั้นทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จะจัดลำดับความสำคัญจากน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 พิจารณาจัดสรรน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงลำน้ำปิง เพื่อสนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ได้เพียง 45 ล้าน ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 17 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และจากการคาดการณ์พบว่าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 นี้มีความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม 120 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น เพื่อการเกษตร 95 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค (ประปา) 24 ล้านลูกบาศก์เมตร และการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 1 ล้าน ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความต้องการใช้น้ำดังกล่าวจะใช้น้ำจากน้ำต้นทุน 2 แหล่ง คือ เขื่อนแม่งัดฯ จำนวน 45 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง 53 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำที่เก็บกักเหนือฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ อีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 จะได้มีการส่งน้ำทั้งหมด 21 รอบเวร ไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยในแต่ละรอบเวรจะทำการเติมน้ำไปจนถึงพื้นที่ด้านท้ายน้ำในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ แล้วเปิดใช้น้ำพร้อมกันในวันจันทร์เวลา 9.00 น. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกคนในพื้นที่ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 จะได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทุกสัปดาห์ เพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หากปริมาณน้ำที่ส่งให้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น