“สานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ครั้งที่13 “

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอสันทราย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ครั้งที่13 “เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้แก่อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง มีประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล และเปตอง

ซึ่งปีนี้ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอสันทราย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 มาเป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น