ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งระงับการเผาทุกชนิด หลังเกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแะสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือการบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีข้อสั่งการ และขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ ดังนี้

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกคำสั่งประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564
  2. กาบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ลักลอบเผาป่าอย่างเข้มข้น
  3. ให้เจ้าหน้าที่เร่งปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้่นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
  4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
  5. หน่วยงานรับผิดชอบตามพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน ป่าไม้ ชุมชน พื้นที่เกษตร ริมทาง และอื่นๆ ให้ระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมไฟที่เกิดขึ้นให้ดับโดยเร็ว
  6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการตั้งห้องปลอดฝุ่น และsafety Zone ให้ประชาชนเข้าสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกแห่ง และขยายผลขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่
  7. โฆษกศูนย์อำนวยการให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องของทางราชการ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
  8. กำหนดประชุมศูนย์อำนวการฯ เร่งด่วน ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 12.00 น.นายสิธิชัย จินดาหลวว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่บัญชาการ การปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง ณ หนองจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มีนาคม 2564 เกิดจุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 6,199 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 2,192 จุด คุณภาพอากาศประจำวันที่ 7 มีนาคม 2564 ค่า PM2.5 เท่ากับ 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้ขอใหประชาขนหลีกเลี่ยงการออกนอกพื้นที่และสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น