ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน พาณิชย์จังหวัด , ท่องเที่ยวและกีฬา และพัฒนาชุมชน เปิดตลาดนัดอาหารท้องถิ่นไทใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในห้วงโควิด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 อาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนเที่ยว ชิม ช้อป อาหารและสินค้าท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเริ่มเปิดจำหน่ายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะทำการเปิด ทุกวันจันทร์ -อังคาร -พุธ ช่วงเวลา 15.00-21.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งการเปิดตลาดนัดดังกล่าว จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤตโควิด19

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น