เทศบาลนครเชียงใหม่ ยืนยันจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2564” เผยร่างกำหนดการเดือนเมษายน

เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยร่างกำหนดการสงกรานต์เชียงใหม่ 2564
“ร่างกำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ตลอดเดือนเมษายน (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่2564)” โดยจัดงานขึ้นตลอดเดือนเมษายน 2564 และสงกรานต์ 13-15 เม.ย.64 แบบ วิถี New Normal ไม่มีขบวนแห่ ส่วนการสาดน้ำรอการอนุมัติจาก ครม. อีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น