รด.จิตอาสา ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านของยาย-หลาน ที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคน

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับ ผู้บริหาร, ครู, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เยี่ยมบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยตาม “โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31” (ใช้เวลาในการปรับปรุง 20 วัน) พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับ ด.ญ.นาฏรัตน์ แก้วบุญช่วย อายุ 13 ปี และนางสำเนียง แหลมทอง อายุ 63 ปี 2 ยาย-หลาน ซึ่งมีฐานะยากจนและอยู่กันเพียงลำพัง ณ บ้าน หมู่ 7 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น