(มีคลิป) ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทยเลี้ยงสะโตกช้าง พร้อมมอบใบประกาศให้กับควาญช้าง ที่ดูแลช้างเป็นอย่างดี

ช้างพังและช้างพลายทั้งหมด 78 เชือกภายในปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันมากินกล้วย อ้อย ข้าวโพด และแตงโม ภายในโตกช้างที่ทางปางช้างแม่สาได้จัดไว้ให้กับพวกมันได้กินเพื่อเป็นของขวัญในวันช้างไทย ซึ่งปีนี้ปางช้างแม่สาได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง หรือสะโตกช้างโดยนำผักผลไม้มาใส่ในตระกร้าให้ช้างได้กินพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่และควาญช้างที่พวกเขาดูแลช้างเป็นอย่างดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และควาญช้างของปางช้างแม่สา

ปางช้างแม่สาซึ่งเป็นปางช้างเก่าแก่อยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่ มากว่า 40 ปี ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิด ศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา Maesa Elephant Conservation Park ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะพัฒนาปางช้าง ที่เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมดา ขึ้นเป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงดูช้าง เพื่อการอนุรักษ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริหารงานโดยภาคเอกชน และมูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อคืนปางช้างแม่สา ให้เป็นของประชาชนคนไทยทุกคน ที่สามารถเข้ามาชมช้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป โดยใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ที่คนกับช้างมาพบกันได้ง่ายขึ้น เพื่อเริ่มต้นผูกสัมพันธ์ มีความรักและความเมตตาต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างไทย

ที่ผ่านมาปางช้างแห่งนี้ ได้ยกเลิกการแสดงช้าง ยกเลิกการนั่งช้าง และหันมาเริ่มต้นปลดโซ่หรือพันธนาการช้าง และได้ต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19 มาถึง 2 รอบ เพื่อรักษาปางช้างแม่สาให้คงไว้ ซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการช้างไทย เป็น New Normal อย่างแท้จริง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น