รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” ระดมทุนช่วยเหลือช้างที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

วันนี้ (13 มี.ค. 64) ที่ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม ตำบลร้องวัวแดง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการ”ช้างรอด เพราะเราช่วย” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมในวันนี้

การจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ศักยภาพส่วนตัวด้วยการขอรับการบริจาคจากทุกภาคส่วนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือดูแลช้าง มาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะทำให้ช้างในจังหวัดเชียงใหม่ได้อยู่รอดต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการส่วนเหลือผู้ประกอบการปางช้างต่างๆ

 

 

ให้สามารถประคับประคองตัวเองจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ได้อีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการระดมทุนในการช่วยเหลือช้างที่ต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร พร้อมทั้งช่วยเหลือควาญช้างหรือกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ที่ขาดทุนทรัพย์ในการดูแลช้าง ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มคนเลี้ยงช้าง ซึ่งขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ให้สามารถประคับประคองตนเองต่อไปจนกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น