พิธีรับมอบอุปกรณ์ และทุนการประกอบอาชีพ โครงการ “พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย

นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ โครงการ “พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมี นายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาชุมชนภูมิภาค ภาคเหนือ (บรรษัทโลตัส) กล่าวที่มาของโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงได้ร่วมกันมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ร่วมกับโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย มี นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผอ.วริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้พาคณะแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชม “ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำพูน” เพื่อนำเสนอการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างครบวงจร ในระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้ และขยายผลในการดำเนินงานจัดสวัสดิการได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น