ก.วัฒนธรรม เตรียมเสนอ ต้มยำกุ้ง (Tomyum Kung) เป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ” ต่อยูเนสโก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ ต้มยำกุ้ง (Tomyum Kung) เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโก
ที่ผ่านมาประเทศไทย มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกแล้ว 2 รายการ คือ “โขน” และ “นวดไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 โดยมีรายการ “โนรา” และ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ที่เสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี 2564 นี้ประเทศไทยจะได้เสนอรายการ ต้มยำกุ้ง เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของต้มยำกุ้งอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ด้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำลำคลองในภาคกลางของไทยที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอย่างเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การเสนอ “ต้มยำกุ้ง” เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของมนุษยชาติกับยูเนสโก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้ว ยังกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในความหลากหลายของอาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารของไทยในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจอาหารไทย เกิดการสร้างงาน และรายได้ให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรผู้ส่งออก และผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูล สปริงส์นิวส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น