ศบศ. ไฟเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยว ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัว

(26 มี.ค.) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่อง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยเปิดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องกักตัว ตั้งเป้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 แสนคน โดย จ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว

การเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มจาก จ.ภูเก็ต เป็นการบริหารความเสี่ยง โดยในไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 นำร่องเฉพาะ จ.ภูเก็ต (ภูเก็ต Sand Box) รับนักท่องเที่ยวไม่ต้อง กักตัว ส่วนกระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ยังคงต้องกักตัวภายในโรงแรม 7 วัน และในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 2564) นั้น พื้นที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ทั้งหมดจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวได้ทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น