ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ นับแล้ว 50 %

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ นับแล้ว 50 %  อัปเดตเมื่อเวลา 20.39 น.

หมายเลข 1 กลุ่มความสุขนครลำปาง นายณรงค์ พินธิสืบ 1,893 คะแนน
หมายเลข 2 กลุ่มนครลำปาง นายนิมิต จิวะสันติการ 3,056 คะแนน
หมายเลข 3 กลุ่มลำปางพัฒนา นายอภิชัย สัชฌะไชย 1,913 คะแนน
หมายเลข 4 กลุ่มภูมิลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ 1,661 คะแนน
หมายเลข 5 กลุ่มลำปางก้าวหน้า นายปุณณสิน มณีนันทน์ 2,608 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น