หุ่นยนต์โรบอท เครื่องจักรแห่งอนาคต ประโยชน์ครอบคลุมทุกความต้องการ


หุ่นยนต์เครื่องจักรแห่งอนาคต ความอัจฉริยะที่ล้ำสมัย

จากที่เราเคยได้เคยดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ผ่านมาบ้างหลายเรื่อง เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลประเภทโรบอท ที่คอยทำงานแทนมนุษย์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ หรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนเล่นให้หายเหงาได้ แต่โดยหลักแล้วเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา ก็เพื่อให้ช่วยจัดการงานธุระต่าง ๆ แทนมนุษย์ ให้รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ประหยัดแรง และมีเวลาสำหรับไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้น

หุ่นยนต์สร้างมาจากอะไร

หุ่นยนต์สร้างมาจากเครื่องจักรที่มีกลไกอยู่ภายใน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญในตัวหุ่นยนต์คือระบบคำสั่ง ที่ขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากหุ่นยนต์ จะให้ช่วยทำอะไรได้บ้าง กลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง โครงสร้างของหุ่นยนต์ก็เหมือนกระดูกของมนุษย์คนเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะยึดเกาะอุปกรณ์ต่าง ๆ และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ภายในหุ่นยนต์นั้นเสียหาย หรือได้รับอันตรายจากภายนอก ส่วนเรื่องวัสดุที่จะนำมาสร้างโครงสร้างของหุ่นยนต์นั้น ก็จะเป็นพวกอะลูมิเนียม เหล็ก หรือพลาสติก ซึ่งการเลือกใช้วัสดุนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน หากต้องการหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักเบาไม่ได้ใช้งานอะไรหนัก ๆ มาก ก็ควรเลือกใช้วัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมเป็นหลัก ส่วนในเรื่องของการประมวลผลคำสั่ง ก็ต้องอยู่ที่โปรแกรมที่จะป้อนเข้าไปและใส่ข้อมูลไปว่า ว่า ต้องการให้หุ่นยนต์ตอบสนองในทางไหน ในเรื่องอะไรบ้าง หากเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ทำความสะอาด ก็จะต้องมีการฟังชุดคำสั่งเกี่ยวกับการทำความสะอาด หรือ พวกหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง สามารถรับฟังคำสั่งหรือการป้อนคำสั่งที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ อาจจะมีทั้งการใช้เสียงในการป้อนคำสั่ง หรือ การใช้งานบนแป้นพิมพ์/ปุ่มรีโมท

ประโยชน์และข้อดีของหุ่นยนต์มีอะไรบ้าง

ในเมื่อเราเห็นว่าหุ่นยนต์มีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น ในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงหุ่นยนต์ที่เหมือนเป็นคนตามหนังที่เคยดู แต่เราจะหมายรวมถึงพวกเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกเรียกรวมเป็นหุ่นยนต์ เช่น เครื่องดูดฝุ่น , สัตว์เลี้ยง ,  หุ่นยนต์ และพนักงาน ในร้านอาหารด้วย สิ่งที่ทำให้หุ่นยนต์มีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะว่าสามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ในจำนวนมาก เหตุผลคือหุ่นยนต์ไม่เคยเหนื่อย มีการตั้งโปรแกรมไว้อย่างแม่นยำในการคิดคำนวณและประมวลผลต่าง ๆ ซึ่งหากถ้าเป็นคนสมมุติว่ากำลังคิดเลข หรือว่าประมวลผลใช้ความคิด เพราะถ้าหากว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการคิดเลขในจำนวนมาก และมีการคูณหรือหารเยอะ จะไม่สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วและเกิดความผิดพลาดได้ แต่สำหรับหุ่นยนต์นั้นมีการตั้งข้อมูลไว้อย่างแม่นยำ แล้วมีความน่าเชื่อถือ

  • ความสามารถในงานวิจัย รู้หรือไม่ว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะที่ใช้ร่วมกับมนุษย์ได้ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือใต้มหาสมุทร ที่มีความลึกแล้วก็มีความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างสูง หรือการสำรวจปากปล่องภูเขาไฟ เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นำมาเป็นข่าวสารหรือการอัพเดทการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายถึงตายได้ และเกินขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และไม่มีใครอยากเสี่ยงที่จะไปทำแบบนั้น เพราะนั่นหมายถึงว่าการเอาชีวิตเข้าไปแลกกับการทำงานตรงนี้ จึงทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนากลไกหุ่นยนต์ เพื่อให้ หุ่นยนต์ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงและ ควบคุมได้ในระยะไกล
  • ความสามารถทางด้านงานการแพทย์ ปัจจุบันและเป็นเรื่องจริง ได้มีการนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในห้องผ่าตัด เพราะว่าหุ่นยนต์นั้นมีความละเอียดสูงมากกว่ามนุษย์ การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดคนไข้ โดยเฉพาะการผ่าตัดสมอง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานการแพทย์ ด้านการผ่าตัด แต่ในการทำงานหุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยแพทย์เจ้าของคนไข้ ผู้ทำการผ่าตัดอีกทีหนึ่ง  การที่ใช้หุ่นยนต์มามีส่วนร่วมในการผ่าตัดนี้ มีความปลอดภัยสูงมาก และทำให้คนไข้หลายคนรอดพ้นจากการเสียชีวิตสูง เพราะหุ่นยนต์มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่นิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไป นอกจากนี้ หุ่นยนต์ก็ได้มีส่วนร่วมในงานเกี่ยวกับเภสัชกรรมอีกด้วย เพราะว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จะใช้หุ่นยนต์ ช่วยในเรื่องของการจ่ายยาและการรับเงิน
  • งานด้านอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ได้เริ่มมีบทบาทในงานที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการจ้าง และในบางงานมีอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถที่จะใช้คนงานเข้าไปทำได้ หุ่นยนต์จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะว่าลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน เพราะสามารถที่จะทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา
  • เรื่องของความมั่นคงของประเทศ ที่อาจจะใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องบินสอดแนม สืบข้อมูลผู้ที่ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ เป็นเรด้าในการคอยตรวจจับได้ ในทางหนึ่งก็คือสามารถที่จะเป็นตัวทดลองอาวุธในเรื่องของประสิทธิภาพได้
  • เป็นเพื่อนที่แสนดี ตอบโจทย์ให้สำหรับคนที่เหงา เพราะว่ามันมีหุ่นยนต์บางประเภทที่สามารถเป็นเพื่อน เป็นสัตว์เลี้ยงได้ และสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้เล่นกับมนุษย์ได้ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะดูแลสิ่งมีชีวิตจริง ๆ อย่างน้องหมาน้องแมวได้เต็มที่ 100% แต่ก็อยากมีเพื่อนหรือมีอารมณ์โมเม้นที่หลังจากเลิกงานมาแล้ว ก็มีสัตว์เลี้ยงมาคอยต้อนรับ หรือว่าได้ทักทายใครสักคนในยามที่กลับบ้าน

จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์มีประโยชน์มาก ในเรื่องของการใช้งานต่าง ๆ  และช่วยเบาแรงไปได้เยอะเลย แถมยังมีความปลอดภัยมาก ในตอนนี้อาจจะยังไม่มีหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์จริง ๆ แต่ไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้า เราอาจจะมีเพื่อนสนิทเป็นหุ่นยนต์สักคน ที่เป็นทั้งเพื่อนรู้ใจและบอดี้การ์ดเวลาไปไหนมาไหน คอยนำทางและปกป้องเราจากอันตรายได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น