นักเรียนทวิศึกษา สาขาบัญชี รร.พร้าววิทยาคมรับมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้นำนักเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิศึกษา สาขาบัญชี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 4 เข้ารับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 27 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาว สายฝน วรรณกูล นางสาวกาญจนา โปธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนแผนการเรียนธุรกิจ ครูจำลอง วารุกา และ ครูรัตติยา วิริยะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น