(มีคลิป) PM 2.5 มองไม่เห็น แต่เป็นอันตราย

PM 2.5 มองไม่เห็น แต่เป็นอันตราย
มันยังคงวนเวียน ไม่ไปไหน ถ้าเราไม่หยุด!!
หยุดเผาสร้างมลพิษ เพื่อโลก เพื่อเรา
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น