ผู้โดยสารโปรดทราบ ! แคปหน้าจอ Boarding Pass แทนตั๋วขึ้นเครื่องบินไม่ได้แล้ว

ทอท.ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ที่ใช้แสดงตนขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ประกอบด้วยบัตรแสดงตน โดยขอเน้นย้ำว่าผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป “ไม่สามารถ” ใช้สูติบัตรเป็นเอกสารแสดงตน

นอกจากบัตรแสดงตนข้างต้น ผู้โดยสารยังต้องแสดง Boarding Pass ซึ่ง “ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น” ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินได้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถแสดง Boarding Pass ที่สายการบินออกให้จากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือ E-Boarding Pass จาก Application หรือ E-mail ของสายการบิน และเอกสารแสดงตน (ตามลิงก์ข้อมูลด้านบน) เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าพื้นที่หวงห้ามของสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น