โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) ร่วมจัดนิทรรศการ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ พวกอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้นำกิจกรรมมาจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมงานการขับเคลื่อน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนวิถีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือการจัดเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มาเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น