เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐบ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ แม่สอด จ.ตาก

เมื่อค่ำวันที่ 4 เม.ย.2564 ที่ริมถนนสายแม่สอด-ตาก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด มอยหมายให้นายสัญญา เพชรเศษ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิด “วิสาหกิจชุมชนตลาดประชารัฐ” โดยมีนายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวกล่าวต้อนรับ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพ่อค้าแม่ค้าผู้มาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดตลาดประชารัฐฯ ก่อนที่จะเปิดงานทางอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้าหนองบัว (อสม.) ให้สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน


นายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งตลาดวิสาหกิจบ้านหนองบัว เป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างอยังยื่น อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การเปิดตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวให้เป็นแหล่งในการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าของชุมชนชาวบ้านหนองบัว โดยมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารผลไม้กับข้าวของกินของใช้ ที่มีอยู่ในชุมชนในพืชสวนไร่นาของตัวเองนำมาวางขาย เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่เศรษฐกิจรากหญ้าชุมชน สู่ท้องถิ่นต่อไป

โดยตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัว ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองบัว ตรงข้ามป้อมตำรวจ 402 และ ติดป้อมตำรวจทางหลวงจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด)ถนนสายตาก-แม่สอด บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ท่านใดเดินทางไป อ.แม่สอด ก็แวะไปซื้อสินค้าของชาวบ้านได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น