ปภ. แนะเตรียมคน – รถ พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมรับมือพร้อมก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ตรวจสอบระบบเบรก ระบบปัดน้ำฝน ยางรถยนต์ และสัญญาณไฟรถให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนน
สูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมเดินทาง ดังนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะอาจหลับในขณะขับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน เพราะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที หยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลเมตร ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ศึกษาและวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย จากแผนที่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทาง ระบบนำทางอัจฉริยะ (GPS Navigator) พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม นอกจากนี้ ควรตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะระบบเบรก ขณะเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดังและอาการปัด จะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย ส่วนยางรถยนต์ ต้องมีดอกยางละเอียด ร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นถนนที่เปียกลื่น ใบน้ำฝนไม่แห้งกรอบและกวาดน้ำสะอาด เติมน้ำกระปุกฉีดน้ำกระจกไม่ให้พร่อง รวมถึงหัวฉีดน้ำไม่อุดตัน สำหรับสัญญาณไฟ แสงไฟต้องส่องสว่างทุกดวง หากหลอดไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ส่วนเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบหม้อน้ำคลัตช์ น้ำมันเบรก น้ำในหม้อน้ำแบตเตอรี่ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ไม่พร่องหรือ
ลดระดับอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ เช่น ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง กากบาทถอดล้อ สามเหลี่ยมสะท้อนแสง สำหรับไว้ใช้เกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น