จ.แพร่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อคณะทำงาน ศปก. จังหวัด ยันจ.แพร่ไม่ปิดจังหวัดให้ทุกคนร่วมมือตามมาตรการแจ้งหยุดแชร์ข่าวปลอมสั่งปิดจ.แพร่

เมื่อวันที่7 เมษายน2564วลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 9/2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่และคณะกรรมการส่วนอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการวัคซีน covid-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สำหรับแผนการจัดหาวัคซีน covid-19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 ระยะที่ 1 วัคซีน Sinovac จำนวน 2 ล้านโดสในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2564 ระยะที่ 2 วัคซีน Astrazeneca จำนวน 26 ล้านโดสในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ระยะที่ 3 วัคซีน Astrazeneca จำนวน 35 ล้านโดสในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการวัคซีนพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 26,208 คิดเป็นร้อยละ 22.99 อำเภอร้องกวาง จำนวน 9,605 คิดเป็นร้อยละ 8.60 อำเภอลอง จำนวน 13,752 คิดเป็นร้อยละ 12.06 อำเภอสูงเม่น จำนวน 23,474 คิดเป็นร้อยละ 20.5 9 อำเภอเด่นชัย จำนวน 7,661 คิดเป็นร้อยละ 6.72 สองอำเภอสอง จำนวน 15,528 คิดเป็นร้อยละ 13.62 อำเภอวังชิ้น จำนวน 12,659 คิดเป็นร้อยละ 11.10 และอำเภอหนองม่วงไข่จำนวน 4,934 คิดเป็นร้อยละ 4.33 แบ่งการจัดสรรวัคซีน covid-19 (Sinovac) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวม 8 อำเภอ จำนวน 400 คน และจัดสรรให้กลุ่ม อสม. รวม 8 อำเภอจำนวน 500 คน ทั้งนี้จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดแพร่ให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2564


การเดินทางของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่ในช่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10-18 เมษายน 2564) ผู้ที่เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดแพร่ มีที่พักอาศัยหรือที่อยู่แน่นอน มาจากทุกจังหวัดให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. ในพื้นที่เพื่อซักประวัติการเดินทาง และการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอยู่ในชุมชนและให้ อสม.เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคน เพื่อแจ้งให้มารายงานตัวต่อ อสม.หรือผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทันที เพื่อบันทึกข้อมูลผ่าน QR Code แพร่ชนะ หรือกรอกข้อมูลในเอกสารรับรายงานตัวเพื่อให้ผู้นำชุมชนหรือ อสม. นำไปบันทึกข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด แพร่ชนะ

การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่ของนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรมหรือไม่มีที่พักที่แน่นอน ให้ลงทะเบียนตามระบบของโรงแรมเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ดแพร่ชนะ โดยผู้เดินทางหรือพนักงานของสถานประกอบการโรงแรมนั้นๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น มีประวัติว่าเดินทางมาจาก หรือเข้าไปในสถานที่เสี่ยงในช่วงที่เกิดการระบาด หรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วโรค covid-19 ขอความร่วมมืองดหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า งานเลี้ยง ร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก และให้เคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % ตลอดเวลา และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดคือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกน Application ไทยชนะ ทุกครั้งเมื่อเข้าออกสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากค
ขณะเดียวกันในวันนี้มีผู้นำข้อความจากการคำสั่งปิดจ.แพร่เมื่อปี 2563 ของเพจชื่อดังในจ.แพร่ซึ่งมีสมาชิกเกือบ2 แสนคนมาตัดพ.ศ.ปีที่แล้วออกและส่งต่อในโลกโชเชียลต่างๆสนง.ประชาสัมพันธ์จ.แพร่ แจ้งว่า เป็นข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม หยุดการส่งต่อ ส่งแชร์
กลับมาจังหวัดแพร่ ไม่กักตัว แพร่ไม่ปิดเมือง
กลับมาจังหวัดแพร่ สวมหน้ากาก 100% คนแพร่การ์ดไม่ตก ลงทะเบียน QR code. “แพร่ชนะ”
PR. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น