PEA N1 ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2564

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ คำเหลือง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นางศิริพรรณ สีนวล ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดหาโลหิตสำรองคลัง ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยเปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด PEA เขต 1 เชียงใหม่, PEA เชียงใหม่, เชียงใหม่ 2, แม่ริม, สันทราย, สันป่าตอง และหางดง จำนวน 111 คน ได้โลหิต 49,950 ซีซี.

ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กอ งอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น