นายอำเภอสูงเม่นเป็นประธาน อัญเชิญพระพุทธรูปที่วัดศรีดอกประดิษฐานและพิธีห่มผ้าต้นโพธิ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ. แพร่ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน และพิธีห่มผ้าต้นโพธิ์ วัดศรีดอก ณ ฐานพระพุทธรูปลานโพธิ์ลานบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะศรัทธาอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น