ทางหลวงแจงแยกแม่ริม เร่งงานสร้างทางแก้รถติด คาด ก.ย.นี้ สายแม่ริม-สันทรายเสร็จแน่

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (ทล.) 1260 ตอนศรีบุญ
เรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยเฉพาะบริเวณใกล้ทางแยกแม่ริม-แม่แตง ซึ่งมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านแยกดังกล่าว ถึงปัญหารถติดหนักนั้น


“ขณะนี้โครงการดำเนินการระหว่างกม.2+795-3 กม.3+100และกม.4+250-กม.5+262 นั้น หลายช่วงก่อสร้างเสร็จไปแล้ว จะเหลือเพียงส่วนที่กำลังเปิดหน้างาน ตั้งแต่หน้าวัดพระนอนขาลตาล ไปจรดแยกแม่ริม ช่วงกม.0+000+ 0+250 ที่กำลังดำเนินตามแผน เป็นช่วงสุดท้าย ที่ได้รับจัดสรรงบมาแล้ว จากทั้งโครงการที่มีงบ 200 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปีงบประมาณ คาดว่าภายใน 30 ก.ย.2564 นี้ สายทางที่ก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผน ”

นายนิพนธ์ ยศบุรุษ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ในฐานะนายช่างโครงการฯ ผู้รับผิดชอบช่วงสุดท้ายของโครงการพัฒนา ทล.1260 กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ให้ระมัดระวังการใช้เส้นทาง พร้อมไฟส่องสว่าง ซึ่งมีการประสานงานกับนายช่างฯจิรัฎฐวัฒน์ ศรีบุรี นายช่างโครงการ ฯทล.1260 ที่มาดูแลแผนงานตั้งแต่แรก เพื่อให้การเดินทางปลอดภัยและโครงการก่อสร้างมีประสิทธฺภาพ ลุล่วงตามแผนเพื่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายนี้


อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ช่วงบางวันที่มีการจัดตลาดนัดในเย็นวันศุกร์นั้น มีปริมาณการจราจรหนาแน่นจริง และได้ ทำความเข้าใจกับผู้บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว ให้จอดรถ ในผิวทางที่กำหนด เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร ทุกๆฝ่ายรวมถึงผู้ค้าในกาดนัดศรีบุญเรือง ต่างให้ความร่วมมือดี ซึ่งต้องเห็นใจกลุ่มค้าขาย ที่เป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม เป็นพื้นที่สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย เพราะอยู่มาก่อนจะมีโครงการพัฒนาทล.1260 ในขณะนี้

“มั่นใจว่าโครงการขยายสายทาง ทล.1260 เมื่อแล้วเสร็จตามแผน จะช่วยแก้ไขปัญหารถติด ในบริเวณดังกล่าวได้ และถ้าจุดเลี่ยงแม่ริม ในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ที่ชุมชนนำเสนอความคิดเห็น ในการจัดการ ถ้าศูนย์สร้างทางลำปาง จะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหา ก็พร้อมสนับสนุน การดำเนินการ เพื่อให้เครือข่าย สายทาง ทล.1260 และทางเลี่ยงแม่ริม เป็นไปตามกระบวนการโดยเร็ว เพื่อให้การจราจร การเดินทางย่านนี้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้การก่อสร้าง ไม่ได้ล่าช้า แต่เป็นเพราะการจัดสรรงบที่ได้รับเป็นระยะ ตามรูปแบบงบผูกพันปีงบประมาณ ซึ่งผู้รับผิดชอบ ได้เร่งรัด และพยายาม แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอ ที่ชุมชน ประชาชนแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง สื่อท้องถิ่น (เชียงใหม่นิวส์ )ด้วย ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น