พช.แพร่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” โดยมี นายสุสังข์ ชุ่มมะโน” พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2564

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในพื้นที่ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี การจัดกิจกรรมในเดือนนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลัง จะเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น