ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ลำปาง เข้ม ออกตรวจติดตามกิจการสถานประกอบการ ที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19

เย็นวานนี้ ( 7 เมษายน 2564 ) เป็นต้นไป นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง นำโดย ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ออกตรวจติดตามกิจการประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19


ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด การล้างมือบ่อยๆ การควบคุมทางเข้าออก การใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัว การสวมหน้ากากอนามัย และการวัดอุณหภูมิผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น