หลายท้องที่ในเขต อ.สูงเม่น เข้มขอความร่วมมือชาวบ้าน ปฎิบัติตามมาตรการของ จ.แพร่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมกาจ กาบจันทร์ กำนัน ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการมาแจ้งให้ทราบและจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อขอรับปีงบประมาณ 2565 – 2570 โดยมี นางณิรนันธ์ นิลฉาย นักวิเคราะห์ฯ อบต.บ้านปง ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ได้ขอความมือกับชาวบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคโควิด-19 ตามที่ อ.สูงเม่นและ จ.แพร่แจ้งมา ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่

ทางด้าน นายนิกร ฝักฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ดอนมูล ร่วมกับคณะกรรมการ จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการมาแจ้งให้ทราบ และร่วมหาแนวทางการพัฒนาแผนหมู่บ้าน และขอความร่วมมือจากลูกบ้านได้ปฏิบัติตามมาตรดารของ จ.แพร่ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญวัดวุฒิมงคล(วัดร้องแหย่ง)หมู่ที่ 6 ต.ดอนมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น