(มีคลิป) ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้น้ำ สร้างฝายเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ในพื้นที่ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

8 เมษายน 2564 เวลา 0800-1700 น. ปัญหาความแล้งเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสวนไม้ผล นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ในพื้นที่นี้ขาดแคลนน้ำ โดยสำรวจลำห้วยวังน้อย มีน้ำแต่ไม่มีฝายหรือแก้มลิงในการเก็บน้ำ เพื่อใช้ในยามหน้าแล้งชดเชยได้บางส่วน ชาวบ้านเกษตรกรต้องการฝายเก็บน้ำ ทางนายสุนทร บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และนางวิลาสินี นวลแก้ว กำนันตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้หางบประมาณมาโดยได้จาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยสร้างฝายสมทบเงินซื้อวัสดุ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

ส่วนแรงงานเป็นกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้น้ำ ผลัดเปลี่ยนกันมาทำ และสร้างฝาย เป็นฝายตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเคยทำมาแล้วที่ลำห้วยแม่นาวาง สร้างด้วยไม้ไผ่ผสมคอนกรีต ค่าแรงประมาณ 120,000 บาท มาจากผลัดกันมาช่วยงานวันละ 30-40 คน คาดว่าใช้เวลา 15 วัน จะแล้วเสร็จเก็บน้ำ ได้เริ่มทำฝายวันที่ 6 – 20 เมษายน 2564 จะมีน้ำพอเพียงในการใช้กับการเกษตรประมาณ 5,000 ลบ.ม.สามารถใช้กับประชาชนหรือเกษตรกร จำนวน 150 ครัวเรือน พื้นที่ใช้น้ำประมาณ 500-600 ไร่ ชาวบ้าน และเกษตรกรในตำบลบ้านหลวงที่นี่ มีความสามัคคีกันมาก จะรับฟังเหตุผลของผู้นำ และได้เห็นผลงานของตนเอง เมื่อครั้งเคยสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา ที่บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหลวง ครั้งเมื่อปี 2559

สร้างโดยชาวบ้านซึ่งทาง พล.อ.ธนา จารุวัต อดีตแม่ทัพน้อยที่3 เป็นนายทหารที่หางบประมาณจากส่วนราชการมาช่วยซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ ส่วนแรงงานเป็นของชาวบ้านที่ทำได้จนสำเร็จ ชาวบ้านเกษตรกรได้ใช้น้ำทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคทุกวันนี้ เป็นงานตัวอย่างที่แรงสามัคคีของชาวบ้าน จึงได้มีมติสร้างฝายลำห้วยน้ำวังนี้อีก 1 ฝาย ขนาดยาว 20 เมตร กว้างฐาน 5 เมตร คันกันน้ำจะเป็นรูปฐาน 3 เมตร ยอด 1.5 เมตร แต่น่าเสียดายในพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ต้นแหล่งน้ำถูกทำลายลงแทบหมดป่าไม่มีการปลูกทดแทน ปล่อยหัวโล้นหลายพันไร่ ผู้รับผิดชอบป่านี้เข้ามาดูแลด่วน

สำราญ แสงสงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น