ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ ออกตรวจประจำจุดกำชับตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่รับปีใหม่เมือง

….. เมื่อวันที่ 8 เม.ย.. 64 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ทัตเทพ เลิศลักษ์มีพันธ์ ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ ได้เรียกแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจฯ ได้กำชับการปฎิบัติตามที่บังคับบัญชาสั่งการดังนี้ ให้ตำรวจประจำจุดตรวจทุกนายต้องป้องกันตนเองติดเชื้อฯ โดยสวมหน้ากาก เฟสชิล ถุงมือ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ตรวจรถมีเหตุสงสัยขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และสุ่มตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย. เมื่อมีปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันที และปล่อยแถวออกปฎิบัติหน้าที่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น