ผวจ.แพร่ นำ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ผวจ.แพร่ นำ รมช.ว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
…… เมื่อวันนี้ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา เวลา 11.05น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่

……..ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
……..เวลา 14.45น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสที่คณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น