นายอำเภอฮอดนำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้คนเมืองฮอด

นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะ และนายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน โควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าหลังการเข้ารับวัคซีนแล้วจะมีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ชาวอำเภอฮอด ได้ โดยได้นำคณะเข้ารับการฉีควัคฉีนประเดิมเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 8 เม.ย.2564 ณ โรงพยาบาลฮอด จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น