นายอำเภอเวียงแก่น นำบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก 30 โดส

วันนี้ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคด่านหน้า จำนวน 30 โดส ณ โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย

นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น

นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย เผยว่า โรงพยาบาลเวียงแก่นได้ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของวัคซีน sinovac ที่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย ฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 30 โดส นำโดยนายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น และ นายวสันต์ ศรีวิลัย สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น รวมทั้ง จนท.แพทย์พยาบาล อสม.โดยมีการติดตามอาการหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว โดยรวมไม่พบอาการผิดปกติหลังฉีด และนัดหมายเข็มที่ 2 ในอีก 28 วัน

โดยจะมีวัคซีนของกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการทหารส่งมาเพิ่มเติมเพื่อฉีดให้กับ จนท.ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ส่วน ปชช.จะได้รับคิวฉีดในลำดับต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนประกาศให้ทราบ โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นั้น ขอให้ประชาชนสร้างระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ขยันล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอล ทำกิจกรรมสงกรานต์ในรูปแบบวิถีใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น