ลำพูน สนธิกำลังร่วมจับผู้จำหน่ายทั้งผู้จำหน่ายสุราและผู้จัดทำสลากรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ ตลาดหนองดอกลำพูน

วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 08.00 น. โดยการอำนวยการของนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน., นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปจ.ลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน สั่งการให้ นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี”,นางสาวณัฎฐรินทร์ วีระกิตติ์ ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองอำเภอ”บัวขาว” เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน .,สมาชิก อส. ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ., สมาชิกอส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 และลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลในเมือง เพื่อสนธิกำลังในการจับกุมร้านค้า ณ ตลาดหนองดอกลำพูนที่จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายนอกเวลาที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสลากโดยวิธีใดๆโดยของรางวัลคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการปฏิบัติงาน ได้เข้าจับกุมผู้จำหน่ายทั้งผู้จำหน่ายสุราและผู้จัดทำสลากรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินคดีตามกฏหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น