ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชากองบิน 41 ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41, รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมพิธีสักการะและสรงน้ำพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน 41 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาของกองบิน 41 ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล กองบิน 41

นอกจากนี้ ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และครอบครัว ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับการกองบิน 41 และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน 41 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ กองบิน 41 ประจำปี 2564 ณ บริเวณบ้านพักรับรองผู้บังคับการกองบิน 41

ร่วมแสดงความคิดเห็น